Burza mózgów

Burza mózgów (ang. Brainstorming) jest doskonałym sposobem na wygenerowanie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów. Najważniejszym elementem burzy mózgów jest nie negowanie pomysłów na poziomie koncepcji. Istotne jest dostarczanie jak największej liczby propozycji. Na odrzucanie przyjdzie pora później. Dla mnie osobiście był to bardzo trudny element do nauczenia się. Zazwyczaj słysząc jakieś absurdalne pomysły od razu budził się we mnie głos mówiący „ale to jest bez sensu”/”ale tego nie da się zrobić”. Takie rozumowanie powoduje, że zamykamy się na kreatywne rozwiązania i trudno nam myśleć poza szablonami. Dzięki samokształceniu się w tym zakresie coraz rzadziej odzywa się we mnie mój wewnętrzny krytykant, co bezpośrednio przekłada się na ilość wartościowych burz mózgów, w których brałam udział.

Jak zabrać się do burzy mózgów?

Burzę mózgów najlepiej przeprowadzać w kilka osób. Pozwoli to na pozyskanie różnych punktów widzenia i pomysłów, które nam by do głowy nie przyszły. Kilkukrotnie brałam udział w nieformalnych burzach mózgów 2-3 osobowych. Szczerze powiedziawszy były to dla mnie najbardziej inspirujące spotkania i rozmowy. Mały zespół osób mocno nakierowanych na osiągnięcie zamierzonych rezultatów może być bardziej wartościowy niż liczna grupa, która nie do końca wie w jakim celu się spotkała lub nie wierzy w sens problemu, którym się zajmuje.

Co jednak, gdy potrzebujemy przypływu pomysłów, a nie mamy możliwości spotkania się z kimkolwiek? Z pomocą przychodzi Koło Pomysłów. Jest to nowatorska metoda przeprowadzania burzy mózgów stworzona przez Wojciecha Drewczyńskiego. Pozwala ona w ciągu kilku chwil na wygenerowanie 1000 kombinacji. Proste działanie korzystnie przekłada się na chęć korzystania z tej aplikacji. Koło Pomysłów przyczyniło się do wygenerowania wielu koncepcji serwisów internetowych oraz planów biznesowych. Może być także przydatne podczas planowania ścieżki kariery. Jest także nieocenionym narzędziem podczas grupowych działań, gdzie służy za materiał do obróbki przy dalszej burzy mózgów.

Co ważnego powinieneś wiedzieć?

Nigdy podczas burzy mózgów nie oceniaj propozycji. To sabotaż dobrych pomysłów! Czas na analizy wykonalności przyjdzie później – najpierw daj upust fantazji oraz umysłowi i zbierz jak najwięcej pomysłów. Im ich pula jest liczniejsza, tym większa szansa, że wśród nich znajdzie się perła. Czasami warto uświadomić to ludziom z którymi będziemy przeprowadzać burzę mózgów. Mogą być nieświadomi dlaczego jest to takie ważne. Takie „szkolenie” bez wątpienia przełoży się na lepszą i efektywniejszą współpracę.

Niezmiernie ważne jest, aby każdy pomysł został zapisany. Nie należy liczyć na naszą pamięć, bywa ulotna. Przydatne mogą być karteczki post-it, duże arkusze papieru lub choćby zwykły notatnik. Pamiętaj, papier zniesie wszystko, więc nie zastanawiaj się podczas zapisywania nawet najbardziej abstrakcyjnych pomysłów. To może właśnie one przyczynią się do czegoś przełomowego?

A po burzy przychodzi weryfikacja…

Po etapie pomysłów przychodzi pora na ich weryfikacje. Często w firmach zdarza się, że przeglądu pomysłów dokonuje inna grupa niż ta, która je generowała. Zazwyczaj składa się ona z ekspertów i specjalistów, którzy mają za zadanie zracjonalizować pomysły i wybrać te możliwe do zrealizowania. Jednakże ja osobiście nie widzę nic złego w samodzielnym weryfikowaniu pomysłów i przekazywaniu dalej już przebranych propozycji. Gdy przeprowadza się samodzielnie „burzę mózgów” (np. dzięki wcześniej wspominanemu Kołu Pomysłów) warto na etapie weryfikacji poprosić kogoś o pomoc. Może ktoś postronny dostrzeże szansę jakich my nie będziemy widzieć? Warto o tym pamiętać. 

Jakie problemy możesz napotkać? 

Kłopoty mogą się pojawić już w początkowym etapie burzy mózgów. Gdy wewnątrz grupy będą osoby z silnym charakterem lub/i cechami lidera istnieje duże ryzyko, że nie będą potrafiły przełożyć dobra zespołu nad dobro własne, a przez to trudno będzie im dopuścić pomysły innych osób. Będą mocno upierać się przy swoich koncepcjach nie zastanawiając się nad ich racjonalnościom i sensem. Ambitne osoby są bardzo cenne, ale niekoniecznie podczas burzy mózgów.

Kolejną trudnością jaką można napotkać podczas burzy mózgów jest ryzyko odejścia grupy od tematu głównego. Dlatego niezmiernie ważne jest moderowanie burzy mózgów i w razie konieczności naprowadzanie jej na właściwy tor. Dzięki temu spotkanie będzie efektywne, a zebrani ludzi nie wyjdą z niego z poczuciem straconego czasu.

Problemem mogą być również eksperci, którzy oceniają zebrane pomysły. Jeżeli będą zbyt mało otwarci na zmiany i innowacyjne pomysły, to nie będzie możliwe, aby zostały one zaakceptowane do realizacji. Również osoby zbyt ostrożne, zachowawcze nie będą chciały ryzykować, gdy pomysły w dużej mierze będą ryzykowne lub niepewne.

Ciekawostki

W firmie 3M funkcjonuje dzwonek, który zwołuje wszystkich chętnych do udziału w burzy mózgów. Osoba, która potrzebuje przedyskutować z kimś swój problem lub pomysł bije w dzwonek. W wyznaczonym miejscu spotykają się chętne do pomocy osoby. Problem jest przedstawiany, pojawiają się różne pomysły, a następnie wszyscy wracają do pracy, a osoba, która prosiła o pomoc ma w ręku kilka nowych rozwiązań.

W firmie Valve, zajmującej się tworzeniem gier komputerowych, nowe projekty powstają dzięki burzom mózgów. Osoby, które mają jakiś pomysł na nową grę przedstawiają go swoim współpracownikom. Razem dopracowują projekt i jeśli okaże się on ciekawy i dający większe możliwości zarobkowe porzucają własne działania i przyłączają się do bardziej efektywnego projektu. Więcej o firmie Valve i panującym w nim systemie zarządzania możecie przeczytać w artykule z magazynu Coaching.

 

Źródło obrazka (CC): flickr.com,  autor: TZA