Obszary działania

  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Przegląd, tworzenie i doskonalenie procedur wewnątrz organizacji
  • Tworzenie systemów optymalizujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  • Doradztwo dla kadry menadżerskiej
  • Mentoring dla startupów i przedsiębiorców
  • Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi